Acupunctuur tarieven en vergoeding

De kosten van een behandeling acupunctuur in mijn praktijk worden vergoed door de aanvullende verzekeringen. Op de zorgwijzer kan je zien hoeveel jouw verzekering vergoed.

Zorgwijzer , vergoeding acupunctuur NVA leden in 2024

Intake inclusief eerste behandeling acupunctuur 88 euro
Vervolgconsult 71,50 euro

Anti- rook                                        

Consult Dry Needling Plus*

70 euro

55 euro

De betaling geschiedt, na afloop behandeling, bij voorkeur middels de pin automaat. Je krijgt na afloop van de behandeling een factuur. Deze kun je indienen bij de ziektekostenverzekering. Restitutie volgt binnen een week.

Acupunctuur Bas van Dijk

De praktijk heeft ook in 2024 contracten met alle zorgverzekeraars. De meeste zorgverzekeraars vergoeden in de aanvullende pakketten geheel of gedeeltelijk acupunctuur en dry needling behandelingen uitgevoerd door leden van de NVA.

Soms is het via de ‘zorgzoeker’ van bijvoorbeeld VGZ lastig de praktijk te vinden. Mijn praktijk voor acupunctuur staat er in onder de naam ”SWJ van Dijk”. Kijk op ”Zorgzoeker”

Geen eigen risico

Acupunctuur behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Daarom komen deze kosten niet ten laste van het eigen risico. De factuur wordt meteen vergoed mits je aanvullend verzekerd bent.

 Indien je bij verhindering niet tenminste 24 uur van te voren telefonisch afzegt, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

×