Acupunctuur en oorsuizen, tinnitus

Sinds 19 jaar zie ik wekelijks zo’n 8 tot 10 mensen met klachten van oorsuizen in mijn praktijk en vaak kan de acupunctuur gelukkig uitkomst bieden!

Wat is Tinnitus?

Tinnitus betekent oorsuizen of te wel, geluiden horen in één of beide oren. In Nederland hebben in 2018 naar schatting 2 miljoen mensen in meer of mindere mate last van deze vervelende klacht. Het geluid kan permanent aanwezig zijn of wisselend. Ook het karakter en de intensiteit van de tinnitus kan verschillen. Het geluid kan ook heel hoog zijn (fluiten, piepen) of juist heel laag en meer lijken op een lopende motor of het ruisen van water.

Tinnitus kan onder andere ontstaan bij mensen die blootgesteld zijn aan veel lawaai. Daarnaast kan het plotseling optreden in situaties van emotionele stress zoals woede, frustratie of verdriet. Andere vormen van tinnitus (meestal de lage geluiden) kunnen ontstaan door overwerktheid of ouderdom. Vaak echter is de oorzaak niet bekend.

Helpt acupunctuur bij tinnitus

Tinnitus is een hardnekkige klacht. Toch leidt acupunctuur vaak tot een vermindering van de klachten. De acupunctuur behandeling is er onder andere op gericht de doorbloeding van het oor te verbeteren. Hierdoor neemt de intensiteit van het oorsuizen af . Daarnaast worden eventuele onderliggende of samenhangende klachten behandeld . Bijvoorbeeld vermoeidheid of stress). Na 4 tot 5 behandelingen vindt een evaluatie plaats waarbij gekeken wordt of het zinvol is om met de behandeling door te gaan.

In 2017 is er onderzoek gedaan naar de werking van de acupunctuur op tinnitus. De resultaten zijn zeer bemoedigend.

Onderzoek naar acupunctuur bij tinnitus 

Meer informatie over oorsuizen en de behandeling van acupunctuur

Neem contact met Acupunctuur Bas van Dijk op voor het maken van een afspraak in Utrecht of Amersfoort

Afspraak maken?

Wil je meer weten over acupunctuur of een afspraak maken?

Neem gerust contact met me op of bel:

06-11014978 of 030-6703942

Contact

Oudere berichten