Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA)

Sinds 2001 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. Dit is een overkoepelende organisatie van acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland.

Lees verder

Kom meteen langs!

Sinds 2001 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. Dit is een overkoepelende organisatie van acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland.

De leden hebben een Westers medische opleiding genoten op minstens hbo-niveau en een door de vereniging erkende acupunctuuropleiding met succes afgerond.

Kwaliteit van de acupuncturist

De NVA staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Binnen de NVA worden gedragsregels betreffende ethiek gehanteerd en de vereniging stelt eisen aan haar leden inzake steriliteit en hygiëne tijdens de behandeling. Tevens verplicht de vereniging haar leden tot het volgen van jaarlijkse nascholingsdagen. De meeste verzekeringen vergoeden behandelingen, uitgevoerd door een acupuncturist die lid is.

×